Styret

Styret 2024

Formann

Nestformann

Sekretær

Kasserer

Styremedlem

Første varamedlem

Andre varamedlem

Jonny Thorsen

Jon Morten Husbyn

Terje Eggen

Harry Hansen

Ole Sivert Schieflo

Kristian Aa

Sigbjørn Bjerkrem

Skrevet av: