Stjørdal Mannskor, Logo

 

 

 2.12: Vi deltar på DDE sin julekonsert i Kimen

11.12: Vi har vår tradisjonelle julematine i Kimen

15.12 Julekonsert i Okkelberg Kapell

 

 

Logg inn