Stjørdal Mannskor, Logo

06.02: Vi synger ved åpningen av Ole Vig-jubileet på Kimen 

01.10: Vi deltar på åpninga ev Bjørkbakken

10.12: Vi har vår tradisjonelle julematine i Kimen.
Gjester:
Frode Fredriksen, Piano
Oda Fredriksen, Sang

14.12 Julekonsert i Okkelberg Kapell