Stjørdal Mannskor, Logo

 

 

1.10: Vi deltar på åpninga ev Bjørkbakken

10.12: Vi har vår tradisjonelle julematine i Kimen. Gjester: Frode Fredriksen, Piano

             Oda Fredriksen, Sang

14.12 Julekonsert i Okkelberg Kapell

 

 

Logg inn